Varför sälja en faktura?

Det finns många anledningar till varför man vill sälja en faktura, det vanligaste är att man behöver förbättra företagets likviditet, vilket är ett fint ord för att man behöver pengar nu, och inte vill vänta tills fakturan är betald. Företag kan behöva förbättra sin likviditet när de är inne i en expansionsfas som kräver tillgång till kapital. Det finns också fall när det finns investeringsmöjligheter som kräver snabb handling, då kan en fakturaförsäljning hjälpa till att frigöra medel för att handla snabbt.

Ett annat vanligt fall är att det finns en obalans mellan datum för större in- och utbetalningar vilket gör att företaget kan sälja fakturor för att få in likviditet för t.ex. lönekostnader. Många företag arbetar med större projekt där kundernas inbetalningar sker över längre tid medan löner måste betalas ut månadsvis.