Hur mycket kostar det att sälja fakturor?

Kostnaden för att sälja en faktura beror på flera faktorer och de allra flesta företag som köper fakturor gör enskilda bedömningar baserat på kundrelationen och på fakturan. Faktorer som ofta påverkar kostnaden är hur stora volymer fakturaköp som företaget får ta hand om, fakturabelopp samt hur stor kreditrisken hos fakturakunderna anser vara. Ofta förekommande kostnader är mellan 2 % och 5 % av fakturans värde och en årlig kostnad för anslutning till tjänsten.

Företaget Svea Ekonomi skriver på sin hemsida att de betalar upp till 98 % av fakturans värde direkt. I deras kalkyl för fakturaköp så kan man snabbt få en överblick över vilka kostnader som förekommer givet hur många fakturor du skickar per år, ditt företags omsättning samt hur lång kredittid du har. För ett mindre företag som bara skickar 100 fakturor per år med en kredittid på 30 dagar och en omsättning på 2,5 miljoner per år blir kostnaden enligt deras kalkyl: 3900 kr i årlig premie, diskonteringsavgift på 2,5-3 % fakturans värde samt tillkommer kostnad för kreditupplysning.

Oftast baseras kostnaden för att sälja fakturor på antalet fakturor som du vill sälja per år (volymer av fakturaköp), hur stora summor som fakturorna är på (fakturabelopp) samt hur stor risk det är att dina kunder inte kommer att betala fakturan (kreditrisk).

Prislistor

Det är väldigt få företag som köper fakturor som har en publicerad prislista utan man behöver istället ta kontakt med företagen individuellt. Oftast kan man enklast göra detta genom att fylla i ett formulär på hemsidan så blir man kort därefter kontaktad. Många företag gör individuella prissättningar baserat på just ditt företags situation. När du väl har blivit kontaktad av kreditföretaget är det viktigt att du som kund läser igenom det finstilta i avtalen så att du inte blir överraskad av oväntade avgifter.

Sälja enskilda (enstaka) fakturor

Nästan alla företag som köper fakturor erbjuder sina kunder att själva välja vilka fakturor som de vill sälja. Att sälja enskilda fakturor kan vara ett bra alternativ för dig som snabbt behöver få in pengar eller om du upplever att det finns en betalningsrisk kopplad till fakturan och att du behöver en extern part som kan dela på denna risk. Om du bara väljer att sälja enskilda fakturor är det stor risk att kostnaden blir mycket högre än om du ingår ett avtal för att sälja många.