Att sälja fakturor - hur funkar det

Det finns flera företag som köper fakturor i Sverige, vanligast är att du vid faktureringstillfället direkt säljer fakturan till kreditbolaget och sedan låter dem ta hand om faktureringen. Många företag erbjuder två sätt för företag att snabbt få in pengar via sina fakturor: fakturaköp och fakturabelåning. Med fakturaköp tar kreditföretaget över faktureringen och oftast även indrivning om kunden inte skulle betala. Fakturabelåning innebär istället att du behåller fakturan och att du istället har den som säkerhet för ett företagslån. Läs mer om skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning under vanliga frågor.

Hos de flesta företag som köper fakturor måste du först ingå ett samarbetsavtal med kreditföretaget, därefter kan du själv välja vilka fakturor som du vill sälja. Du kan således välja att sälja enskilda fakturor. När du har valt att sälja en faktura så tar i regel kreditföretaget därefter över hela faktureringen, och kunden betalar sedan istället fakturan till kreditföretaget. De allra flesta kreditföretag betalar ut pengar så gott som omgående (inom 24 h).

När du säljer en faktura kan du sälja den med eller utan regress. Läs mer om dessa alternativ i rubrikerna nedan.

Sälja fakturor utan regress

Säljer du fakturan utan regress innebär det att kreditföretaget tar på sig risken att kunden inte betalar fakturan. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som inte vill behöva tänka mer på fakturan efter att du har sålt den. Det är dock viktigt att du noga läser igenom avtalet mellan dig och kreditföretaget för att se vad som gäller i olika fall när t.ex. en kund bestrider fakturan eller vid andra typer av tvist. I vissa kreditföretags avtal finns det klausuler som friskriver kreditföretaget vid händelse av tvistemål.

Sälja fakturor med regress

Att sälja en faktura med regress innebär att du som säljare behåller risken att kunden inte betalar fakturan. I de fall då kunden inte betalar fakturan kan du som säljare bli tvungen att köpa tillbaka fakturan.