Sälja fakturor

Är du intresserad av att sälja dina fakturor? Här finns en guide som hjälper dig att göra det på bäst sätt! Här hittar du information om hur mycket det kostar att sälja en faktura och hur det funkar att sälja fakturor. Här finns också en guide till varför man säljer fakturor och företag som köper fakturor i Sverige.

Att sälja sina fakturor är ett bra sätt om du behöver få in pengar snabbt i bolaget. Till exempel om du just nu är inom en expansionsfas, om du vill göra en investering, eller om du inom kort behöver betala en större utgift och inte har tillräckligt med pengar på kontot. Som företagare måste man oftast vänta 30, 60 eller ibland upp till 90 dagar för att få betalt, genom att sälja fakturor kan man omgående få in pengar på kontot och kan därmed disponera dem direkt.

Det kan också vara en bra idé att sälja fakturor om du vill minska risken att kunder inte uppfyller sina åtaganden. Ibland kan det finnas en risk att företagskunder inte håller vad de lovat och då kan det vara bra att få hjälp från en extern part. Vissa företag erbjuder sig att köpa fakturor utan regress vilket innebär att kreditföretaget tar på sig all risk kopplad till fakturan och dess betalning.

Genom att sälja fakturor kan du också slippa kreditrisk och valutarisk i utlandet. Om du gör affärer med företag i andra länder kan det vara svårt att bedöma kreditvärdighet hos företag och du kan då ta hjälp av olika företag för att göra både kreditprövningar samt bedöma betalningsförmåga. Vissa företag kan också hjälpa dig att driva in skulder från kunder i andra länder.